PROIECT “Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, COD SMIS 140552

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Nord-Est.
În cadrul proiectului, grupul țintă va participa GRATUIT la:

 Cursul de formare profesională în domeniul Competențe antreprenoriale – 40 de ore, finalizat cu certificat ANC și subventionat cu 200 lei/ cursant;
 Concursul de planuri de afaceri în cadrul căruia vor fi selectate 13 idei de afaceri pentru a fi finanțate cu 100.000 euro fiecare și care se vor implementa în regiunea Nord-Est.

Grupul țintă eligibil al proiectului va fi format din 341 studenți/cursanți cu domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui):
  Studenți (ISCED 5-6) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență
  Studenți (ISCED 7) – studii de master
  Studenți (ISCED 8) – studii de doctorat
  Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați într-un colegiu organizat la nivelul  unei   instituții de învățământ superior) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii postliceale.
Pentru selecția în grupul țintă sunt necesare următoarele DOCUMENTE:
  Formular de înregistrare individuală
  Declarație privind apartenența la grupul țintă, evitarea incompatibilității și a confictului de interese
  Declarație de angajament
  Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
  Declarație privind evitarea dublei finanțări
  Carte de identitate (în copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)
  Certificat de naștere (în copie)
  Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbare a numelui (în copie)
  Ultima diplomă de studii absolvite (în copie) – minim diploma de Bacalaureat
  Adeverința de student pentru demonstrarea încadrarii în grupul-țintă eligibil al proiectului (copie sau original).

Formularul de înregistrare individuală împreună cu declarațiile aferente pot fi descărcate de pe site-ul proiectului.

CONTACT:
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani
Telefon: 0331711039, 0749530478
E-mail: secretariat@cciabt.ro
Site: www.antreprenoriatstudenti-ne.ro
Facebook:Antreprenoriat Studenti-NE

Loading