REPREZENTANȚII STUDENȚILOR

CA

Consilul de administrație al universității se comportă ca un organ executiv iar acesta este format din aproape aceeasi membri care sunt și în senat însă doar un student este membru iar acesta este președintele LSUBc. În situații excepționale, CA-ul ia toate deciziile iar Senatul doar aprobă.

SENAT

Senatul universitar se comportă ca un forum legislativ în cadrul universității și se suprapune facultăților și implicit CF-ului. Acesta este compus din președintele Senatului, rectorul universității, prorectori, decani, alte persoane esențiale + studenți senatori care au rolul de a reprezenta studenții din cele 5 facultăți. Totalul acestora trebuie sa fie cel puțin 25% din totalul membrilor iar fiecare facultate are unul sau doi, în funcție de numărul de studenți. Aceștia sunt aleși prin vot democratic prin intermediul LSUBc iar mandatul lor se termină când aceștia au mai mult de 3 prezențe nejustificate sau nu mai sunt studenți.

CF

Consiliul Facultății se comportă ca un organ de administrație al facultății tale. Din el fac parte decanul, prodecanii, șefii de departamente, alte persoane cheie + cel puțin un student reprezentant per departament. Totalul studenților reprezentanți din CF trebuie să fie 25% din totalul membrilor consiliului. Aceștia sunt aleși prin vot democratic prin intermediul LSUBc iar mandatul lor se termină când aceștia au mai mult de 3 prezențe nejustificate sau nu mai sunt studenți.

CĂMIN

Căminele studențești din cadrul campusurilor UBc au în structură șefi de cămine și pentru fiecare etaj (palier) care sunt aleși de către toți studenți cazați în respectivele cămine. Acești studenți reprezentanți ai studenților cazați au datoria de a păstra ordinea, a relata orice comunicare a admnisitrației și a rezolva orice problemă.

INGINERIE

DecanConf. univ. dr. ing. Mirela Panaite-Lehăduș
Director departament IMMConf. univ. dr. ec. ing. Cătălin Drob
Director departament IMIMConf. univ. dr. ing. Emilian Florin Moșneguțu
Director departament IMSIConf. univ. dr. ing. Bogdan-Alexandru Chiriță
Director departament ESCProf. univ. dr. ing. George Culea
Director departament ICAȘef lucrări dr. ing. Andrei Ionuț Simion

Gârmacea Gabriel

student senator

reprezintă studenții de la licență

Șerban Adrian

student senator

reprezintă studenții de la  master

Fabian Florina

student consilier & senator

reprezintă studenții din cadrul Școlii Doctorale

Chetroiu Alexandru

student consilier în CF și BCF*

reprezintă studenții de la master

*biroul restrâns al consiliului

Buiac Ionuț

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Energetică și Știința Calculatoare

Neagu Alina

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică

Butnaru Mihaela

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Inginerie și Managementul Sistemelor Industriale

Blănaru Dumitru

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Inginerie și Managementul Sistemelor Industriale

Grigorean Samvel

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară

LITERE

Decan Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei
Director departament LLRȘC Conf univ. dr. Luminița Drugă
Director departament DLLS Lector univ. dr. Andreia-Irina Suciu

Zaharia Roxana

student senator

reprezintă toți studenții din cadrul facultății

Cerbu Anca

student senator

reprezintă studenții din cadrul Programelor de Studii Post-Universitare de Conversie

Antăluță Denisa

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine

Donici Raluca

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine

Mutu Bianca

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării

Iojică Ana-Maria

student consilier

reprezintă studenții de la master

ȘTIINȚE

DecanConf.univ.dr. Crișan Gloria Cerasela
Director departament MI Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina
Director departament BEPConf univ. dr. Ureche Camelia
Director departament DPPD Conf.univ.dr. Popescu Carmen

Ștefan Monica

student senator

reprezintă toți studenții din cadrul facultății

Filip Alina

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Novac Mihaela

student consilier

reprezintă studenții de la master

Cristian Georgiana

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului Matematică și Informatică

ȘTIINȚE ECONOMICE

DecanProf. univ. dr. Ovidiu-Leonard Turcu
Director departament CAAEFProf. univ. dr. Mihai Deju
Director departament MMProf. univ. dr. Eugenia Harja

Cumatrenco Adriana

student senator

reprezintă toți studenții din cadrul facultății

Bejan Nicoleta

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Marketing și Management

Marian Ovidiu

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Contabilitate, Audit și Analiză  Economico-Financiară

Antochi Oana

student consilier

reprezintă studenții de la master

ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

DecanConf.univ.dr. Alexe Dan-Iulian
Director departament EFPSConf.univ.dr. Şufaru Constantin
Director departament KTOConf.univ.dr. Raveica Gabriel

Seciu Alex

student senator

reprezintă toți studenții din cadrul facultății

Jugănaru Petronela

student senator

reprezintă toți studenții din cadrul facultății

Aștefănoaie Ioana

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

Ciobanu Alin

student consilier

reprezintă studenții din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Performanță Sportivă

Popa Roxana

student consilier

reprezintă studenții de la master

CĂMINE

Administrator C1 & C2Sociu Ancuța
Administrator C3& C4Hongu Maria
Serviciul SocialDumitraș Carmen

post vacant

șef cămin 1

post vacant

șef palier 1 (C1)

post vacant

șef palier 2 (C1)

post vacant

șef palier 3 (C1)

post vacant

șef cămin 2

post vacant

șef palier 1 (C2)

post vacant

șef palier 2 (C2)

post vacant

șef palier 3 (C2)

post vacant

șef cămin 3

post vacant

șef palier 1 (C3)

post vacant

șef palier 2 (C3)

post vacant

șef palier 3 (C3)

post vacant

șef cămin 4