Modul de desfășurare a activității didactice din semestrul al II-lea

Luând în discuție situația administrativă, epidemiologică și noile reglementări în vigoare, Senatul Universității, în ședința din data de 17 februarie 2022, a hotărât desfășurarea activităților didactice după cum urmează:

  • primele 4 săptămâni din semestrul II al anului universitar 2021-2022, respectiv 28.02-27.03.2022, toate activitățile didactice se vor desfășura online, cu următoarea precizare:
  • la orele de aplicații (seminare, laboratoare, lucrări practice, practică de specialitate) se va ține cont și se vor parcurge conținuturile teoretice din fișa disciplinei, urmând ca ulterior,
  • din 28.03.2022, să se realizeze partea pur practică/experimentală, odată cu derularea activităților didactice ”față în față”.
  • Pentru perioada 28.02-27.03.2022 nu se fac cazări în căminele universității.
  •  pentru perioada 28.03-03.06.2022, în funcție de evoluția pandemică și legislația în vigoare la data de 21 martie 2022, Senatul Universitar va analiza și va stabili modul de desfășurare a activităților didactice.

Loading