Erasmus 2022 – 2023 – Start Selecție Studenți

În perioada 1 – 31 martie 2022 se organizează o nouă selecție a studenților pentru mobilități Erasmus+ KA103 în anul universitar 2022 – 2023.

Având în vedere faptul că toate activitățile cu studenții se desfășoară exclusiv on-line, același principiu va fi aplicat și pentru selecția Erasmus+.

Depunerea dosarelor se va face folosind formularul de la următoarea adresă:

https://forms.gle/ZLQERsgiNA9NYYMT6

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente (în format pdf):

  1. Curriculum Vitae în format european (http://www.cveuropean.ro/)
  2. scrisoare de intenţie, adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va motiva alegerea de către candidat de a pleca într-o mobilitate Erasmus, precum şi universităţile partenere alese, în ordinea priorităţilor (sugestii de redactare: http://www.cveuropean.ro/scrisori-de-intentie.html);
  3. copie după cartea de identitate;
  4. copie după pașaportpermisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de origine (pentru studenții care nu au cetățenie română);
  5. situaţia şcolară (Istoric şcolar din UMS, studentul va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii).

Testarea la limba străină se va face în perioada 4 – 8 aprilie 2022.

Pentru mai multe informații, puteți contacta coordonatorul Erasmus+ al Facultății dvs:

  1. Facultatea de Inginerie : Conf. dr. ing. Bogdan CHIRIȚĂ (chib@ub.ro) si AICI – https://www.ub.ro/inginerie/relatii-internationale
  2. Facultatea de Litere:  Prof. dr. Veronica BALAN (grecu.veronica@ub.ro) și AICI – https://www.ub.ro/litere/relatii-internationale
  3. Facultatea de Ştiinţe:  Lect. dr. Otilia LUNGU (otilia.lungu@ub.ro) și AICI – https://www.ub.ro/stiinte/relatii-internationale/mobilitati-erasmus-2022-23
  4. Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf. dr. Bogdan NICHIFOR (bogdan.nichifor@ub.ro) și AICI – https://www.ub.ro/fsec/relatii-internationale
  5. Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: Conf.dr. Nicolae OCHIANĂ (sochiana@ub.ro) și AICI – https://www.ub.ro/smss/studenti/program-erasmus

Testele de limbă străină – se desfășoară on-line pe platforma TEAMS

Studenții sunt sfătuiți să își pregătească un CV și o scrisoare de motivație în limba testării.

Loading