CURS INTERNAȚIONAL ONLINE PENTRU STUDENȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI MULTITRACES

Proiectul Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (http://multitraces.ub.ro/), acronim, MULTITRACES, finanțat prin programul Eramus + anunță deschiderea inscrierilor pentru cursul internațional online Instruire multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale, pentru noi modele de afaceri. Modulele de curs urmăresc punerea în tema a participanților cu activitățile specifice zonei rurale și domeniului agro-alimentar, utilizarea în cicluri închise de producție a materiilor prime, valorificare potențialului natural, inclusiv de resurse energetice regenerabile al zonei și formarea de competențe antreprenoriale necesare dezvoltării unor noi modele de afaceri, pe baza principiilor economiei circulare.

• Periodă de înscriere: 11-22 ianuarie 2021.• Documente necesare pentru înscriere vor fi trimise pe adresa lili@ub.ro:

Scrisoare de motivație care explică interesul de a participa la proiect.

Declarație pe răspundere proprie privind rezultatele școlare.

CV-ul candidaților cuprinzând și informații care pot demonstra abilitatea de a lucra în echipă: participarea la alte proiecte, la sesiuni de comunicare, acțiuni de voluntariat, ale organizațiilor studențești, etc.

Cursul necesită 6 ore de activitate pe săptămână în care sunt incluse prelegeri online, (disponibile și în format pdf.), studiu individual, lucru în echipă și dezbateri. Din totalul de 56 de locuri disponibile, 14 sunt alocate Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Dintre studenții de la UBc care au absolvit toate modulele cursului, vor fi selectați 8 studenți pentru următoarea etapă de a pregătire practică. 6 dintre ei vor pleca în străinătate (2 studenți în fiecare țară parteneră), iar 2 studenți vor efectua instruirea într-o companie națională și vor avea ocazia să se întâlnească cu echipele din celelalte țări partenere. Toți studenții vor dezvolta proiecte care vor putea fi valorificate sub formă de proiecte diplomă.

Programul și tematica modulelor de curs: • 01.02-07.03.2021 | Circular economy in rural territories: principles and working methodologies Politehnica din Torino, Italia

• 08.03 – 11.04.2021 | Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, România New vision with regard to the specific economic activities of the rural environment: by-products valorisation and waste reduction

• 12.04 – 16.05.2021 | Universitatea Internațională Elenă, Grecia și UBc, România Sustainable development of the rural area and smart valorization of the natural resources

• 17.05 – 20.06.2021 | Universitatea din Alicante, Spania, UBc, România și CRPliego, Spania Business Management in the framework of circular economy.

Activitatea la fiecare modul va fi recompensată cu diplomă atestând absolvirea cursului și 1,5 ECTS.

Persoană de contact:Prof.univ.dr. Liliana TOPLICEANU

Loading