CEDO

CEDO

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău Departamentul de Consiliere Profesională Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” Bacău Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației Departamentul pentru Pregătirea Personalului

Read more

Erasmus

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sportîn perioada 2014-2020. Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) Programul Erasmus cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere

Read more