Programul “Euro 200” pentru studenți – achiziție de computere personale

Dacă ești student în vârstă de până la 26 de ani, dintr-o familie cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie, poți aplica pentru Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare .

Pentru obținerea ajutorului financiar, echivalentul în lei a 200 de euro, aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții vor depune:

  1. copie a actului de identitate;
  • copii ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membrii ai familiei, însoțite de actele doveditoare privind statutul lor – adeverințe de elev, de student, copii după certificate de deces, copii după hotărâri de divorț etc.;
  • adeverințe de venit realizate în luna martie (adeverințe salariu, adeverințe de la administrația financiară privind venitul impozabil sau de la primărie privind impozitul agricol, copii după cupoane de pensie, de ajutor de șomaj) ale membrilor familiei, excepție fac alocațiile de stat, alocațiile familiale complementare, alocația de susținere pentru familia monoparentală, buget personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale;
  • adeverința de student din care să rezulte numărul minimum de 45 de credite obținute în anul universitar anterior depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator personal nou (excepție fac studenții anului I de studii);

Formularele cererilor-tip se descarcă de pe site-ul universității, se completează și se transmit, împreună cu documentele însoțitoare, pe adresa de e-mail rector@ub.ro, în format electronic (pdf sau jpg), ca documente atașate, în perioada 07 – 15 iunie 2021.

Informații suplimentare se pot obține pe e-mail, la adresa rector@ub.ro, sau telefonic, la 0234/542411, interior 144 sau 103.

Formular Inginerie 

https://www.ub.ro/files/studenti/euro_200/2021/Cerere_EURO_200_Inginerie_2021.pdf

Formular Litere

https://www.ub.ro/files/studenti/euro_200/2021/Cerere_EURO_200_Litere_2021.pdf

Formular Științe

https://www.ub.ro/files/studenti/euro_200/2021/Cerere_EURO_200_Stiin%C8%9Be_2021.pdf

Formular Științe Economice

https://www.ub.ro/files/studenti/euro_200/2021/Cerere_EURO_200_St_Ec_2021.pdf

Formular Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

https://www.ub.ro/files/studenti/euro_200/2021/Cerere_EURO_200_FSMSS_2021.pdf

 398 total views,  1 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *