Anunțuri- Modalități de plată/încasare a taxelor și altor operațiuni

Având în vedere suspendarea activităților de relații directe/contact cu publicul din cadrul UBc (Birourile Registratură, Acte studii, Casierie, Secretariate), în perioada 13 – 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de contextual epidemiologic, vă informăm că începand cu data de 13.03.2020 nu se mai fac încasări/plati cu numerar/POS prin casieria Universității.

· Toate plățile privind taxele de școlarizare/reexaminare/recuperare, etc., vor fi făcute exclusiv on-line pe site-ul Universității.

· Taxele de cazare în căminele Univesității pot fi achitate în contul RO44TREZ06120F331400XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău.

· Agenții economici colaboratori vor achita datoriile către Universitate în contul indicat pe factură.

· Nu se vor mai achita burse/alte deconturi în numerar prin casieria Universității. Studenții care au de primit burse/alte deconturi prin casierie, vor comunica dovada deschiderii unui cont bancar pe numele lor în care se vor vira c/v burselor/altor deconturi.

 827 total views,  6 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *