Criterii de acordare a burselor 2017

men_ministerul_educatiei_nationale

Liga Studențească vă aduce la cunoştință faptul că Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 15 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Prevederile acestei hotărâri se aplică începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017.
Din fondurile de la bugetul de stat, instituțiile de învățământ superior de stat acordă burse pentru stimularea performanței academice, burse sociale, burse sociale speciale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate și alte forme de sprijin material.
Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale și sportive, prin acordarea de burse, denumite în continuare burse speciale.
Operatorii economici pot oferi burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior.
Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice, prin care se înțelege cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activități practice, sesiuni de examene.
Mai multe detalii si toate prevederile acestui proiect de Hotărâre de Guvern sunt pe:

https://www.edu.ro/consultare-publică-referitoare-la-proiectul-de-hg-privind-stabilirea-criteriilor-generale-de

 1,169 total views,  1 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *