Distribuirea Locurilor De Parcare Pentru Studenții UBc – Sem. I 2023-2024

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, prin colaborarea strânsă dintre Liga Studențească și Direcția General Administrativă, anunță modificări și actualizări privind procesul de distribuire a locurilor de parcare în campusul Mărășești, dedicat exclusiv studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Perioada de Depunere a Cererilor:

Începând cu data de 9 până la data de 13, ora 18:00, studenții sunt încurajați să depună cererile pentru obținerea unui loc de parcare.

Procesul de Distribuire:

În urma completării formularului, studenții vor primi o notificare în termen de 72 de ore cu privire la statusul cererii lor. Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de parcare va fi publicată pe site-ul asociației și pe avizierele căminelor.

Categorii de Studenți Beneficiari:

Studenții Universității, studenții cazați în căminele studențești nr. 1 sau 2 și studenții implicați în acțiuni de voluntariat prin intermediul Asociației Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt categoriile de studenți eligibili pentru a obține un loc de parcare.

Alocarea Locurilor:

Locurile de parcare se vor împărți în funcție de următoarele criterii:

Studenții Universității: 10 locuri

Studenții cazați în căminele studențești nr. 1 și 2: 17 locuri

Studenții implicați în acțiuni de voluntariat: 10 locuri

Pentru cei 10 studenți Universității care nu sunt cazați în căminele studențești și nu sunt implicați în activități de voluntariat, alocarea se va face temporar, fără necesitatea unui dosar, cu condiția prezentării carnetului de student vizat sau a legitimației de student vizată la zi. Accesul temporar va fi permis de la agentul de pază de la ghereta Corp D a campusului.

Afisarea Listelor și Consultarea Regulamentului:

După întocmirea listelor finale, acestea vor fi afișate pe avizierele căminelor și pe platforma online www.ligastudenteasca.ro  în termen de 72 de ore.

Pentru detalii suplimentare și pentru a vă familiariza cu Regulamentul de distribuire a locurilor de parcare în Campusul Mărășești, vă rugăm să accesați www.ligastudenteasca.ro  sau să contactați Liga Studențească prin e-mail la office@ligastudenteasca.ro.

Aceste modificări aduc un plus de transparență și eficiență în procesul de alocare a locurilor de parcare și reafirmă angajamentul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău față de confortul și nevoile comunității studențești.

Loading