Stagii de Practică Online la Ministerul Afacerilor Externe

Guvernul României acordă anual, prin Ministerul Afacerilor Externe și din bugetul Ministerului Educației, burse de studii universitare cetățenilor străini care provin din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, în baza Hotărârii Guvernului nr. 288/1993, cu completările și modificările ulterioare.

Pentru anul universitar 2022-2023, Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării din subordinea Ministerului Educației, a dezvoltat o secțiune distinctă pe platforma Study in Romania care asigură atât etapa depunerii online a dosarelor de candidatură de către candidații străini, cât și etapa evaluării de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe din perspectiva îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, stabilite în comun de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației.

Depunerea online a dosarelor de candidatură a debutat la data de 20 decembrie 2021 și se va încheia la 15 martie 2022. Până în prezent au fost depuse circa 9.500 de dosare de candidatură, fapt pentru care se anticipează că numărul acestora va depăși 20.000 la finalul perioadei de înscriere.

            Datorită numărului foarte mare de dosare se oferă posibilitatea efectuării de stagii de practică online în Ministerul Afacerilor Externe pentru aproximativ 40 de studenți din cadrul universităților de stat din România, pe o perioadă de trei luni.

            Studenții interesați ar urma să transmită universității intenția de a participa la acest stagiu de practică prin completarea cererii atașate și trimiterea pe rector@ub.ro. În urma selecției în calitate de stagiari, studenții vor beneficia de o sesiune de training online și, de asemenea, vor semna un acord de confidențialitate. La final, studenții vor primi din partea Ministerului Afacerilor Externe o adeverință care să ateste efectuarea stagiului de practică.

            Având în vedere situația actuală generată de pandemia de Covid-19, atât sesiunea de training, cât și activitățile specifice programului de practică se vor desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în format online.

Cerere înscriere stagiu de practică: link

Loading