Anunț Burse Semestrul I – Anul 2021-2022

Perioada pentru depunerea cererilor și a actelor pentru burse (performanță, merit, ajutor social, speciale) este 13 octombrie – 5 noiembrie 2021.

Bursele se virează doar în contul bancar al studentului bursier. Această prevedere este valabilă și pentru studenții din R. Moldova/ Ucraina care sunt bursieri.  

Pentru obținerea bursei de ajutor social, studenții vor trimite prin poștă cererea pentru acordarea bursei, însoțită de declarația de venituri și de actele justificative (se pot descărca de pe pagina web a Facultății), până la data de 05.11.2021. Documentele pot fi depuse și fizic la sediul Facultății. Bursa de ajutor social se poate cumula cu o altă categorie de bursă.

Aici ai Regulamentul de Acordare a Burselor!

Mai multe informații despre burse în funcție de facultate:

Loading