Cazare în căminele universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cererea de cazare pentru anul universitar 2020-2021 se transmite pe emailul  cazare@ub.ro.

ATENȚIE! Pentru anul universitar 2020-2021, studenții care au primit repartizare au obligația de a transmite, sub formă scanată, contractul de închiriere completat și semnat olograf la adresa de email contractcazare2020@ub.ro, până pe data de 05.10.2020 ora 16.00.
Cazarea se va face în termenii de distanțare socială conform DSP Bacău și pentru protecția studenților în cazul infectării cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Camerele de cămin au două locuri și baie proprie. Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de plasamanent și studenților aflați în situații speciale (cei care sunt angajați în cadrul unei instituții). Studenții care lucrează sunt obligați să dovedească acest lucru prin prezentarea unei adeverințe.

Din comunicatul precedent despre desfățurarea cursurilor în semestrul I al anului universitar 2020-2021 va avea loc în data de 5 octombrie 2020. Activitățile didactice (curs/semniar/laborator/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți. Activitățile didactice la formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, în regim online.

Activitățile practice, la care se impune prezența studenților în cadrul Universității, vor fi realizate, astfel: partea teoretică se va face pe platforma Microsoft Teams, conform orarului; partea strict practică se va programa pentru ultimele 4 săptămâni ale semestrului I al anului universitar 2020-2021.

Cursurile de la programele de studii de doctorat se vor organiza online.

Studenții de la programele de studii de licență și master din anul I vor fi coordonați/îndrumați astfel încât să poată fi înregistrați pe platforma Microsoft Teams. Îndrumătorii de an vor organiza mai multe întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și a facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.

Contract

 3,168 total views,  15 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *