Reprezentanții studenților

SENAT

Fiecare facultate își poate alege un student reprezentant care va participa în cadrul ședințelor senatului universitar. Acesta poate aduce în discuție probleme ale studenților din facultatea din care provine  sau poate propune idei noi. Acesta are  responsabilitatea de a apăra drepturile și obligațiile studenților pe care îi reprezintă.

Fiecare program de studiu are dreptul de a-și alege câte un student reprezentant care va participa în cadrul ședințelor consiliului facultății din care face parte. Acesta are  responsabilitatea de a apăra drepturile și obligațiile studenților pe care îi reprezintă.

CONSILIUL FACULTĂȚII

INGINERIE

CONSILIUL FACULTĂȚII

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Neagu Alina Ingineria Mediului și Ingineria Mecanică (licență) Ingineria și Protecția Mediului în Industrie II 0771 421 131
Blănaru Dumitru Ingienria și Managementul Sistemelor Industriale (licență) Inginerie Industrială I 0755 532 823
Butnaru Adriana-Mihaela Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale (master) Strategii în Asigurarea Calității în Industrie I 0757 145 256
Grigorean Samuel Inginerie Chimică și Alimentară (licență) Ingineria Produselor Aliemntare I 0770 499 492
Buiac Ionuț-Florentin Energetică și Știința Calculatoarelor (licență) Tehnologia Informației II 0758 693 687
Chetroiu Alexandru Daniel Octavian Enegetică și Știința Calculatoarelor (master) Tehnologia Informției Aplicată în Industrie I 0755 913 095
Fabian Florina

SENAT

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon

LITERE

CONSILIUL FACULTĂȚII

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Donici Raluca-Andreea Limbi și Literaturi Străine (licență) Engleză - Franceză II 0755 595 437
Mutu Bianca Maria Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării (licență) Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar II 0755 347 961
Iojică Ana-Maria Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării (master) Comunicare și Relații Publice II 0763 410 323

SENAT

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon

ȘTIINȚE

CONSILIUL FACULTĂȚII

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Cristian Georgiana-Teodora Matematică și Informatică (licență) Matematică III 0769 328 412
Filip Alina Biologie, Ecologie și Protecia Mediului Biologie II 0755 238 677

SENAT

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon

ȘTIINȚE ECONOMICE

CONSILIUL FACULTĂȚII

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Marian Ovidiu-Constantin Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară (licență) Contabilitate și Informatică de Gestiune I 0755 428 470
Bejan Nicoleta Marketing ;i Management (licență) Marketing I 0771 343 745
Antochi Oana-Elena Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară (master) Contabilitate și Informatică de Gestiune II 0742 380 514

SENAT

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon

ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

CONSILIUL FACULTĂȚII

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Aștefănoaie Ioana Kinetoterapie și Terapie Ocupațională (licență) Kinetoterapie și Motricitate Specială III 0756 792 024
Ciobanu Alin-Florentin Educație Fizică și Performanță Sportivă (licență) Educație Fizică și Sportivă II 0741 396 946
Popa Roxana-Nicoleta Educație Fizică și Performanță Sportivă (Master) Activități Motrice Curriculare și de Timp Liber I 0748 681 154

SENAT

NumeDepartamentProgram de studiiTelefon
Scroll Up