Erasmus

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformaretineret și sportîn perioada 2014-2020.

 

Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students)

Programul Erasmus cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere  (Programme Countries), precum și cu universități din  țări din afara spațiului comunitar (Partner Countries):

  • mobilități de studiu pentru studenți (SMS);
  • mobilități de plasament pentru studenți (SMP);
  • mobilități de predare pentru cadrele didactice (STA);
  • mobilități de formare pentru personalul didactic și nedidactic (STT).

Link-uri utile:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, LLP Erasmus

Comisiei Europene – Direcția Generală de Educație și Cultură