Erasmus

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sportîn perioada 2014-2020. Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) Programul Erasmus cuprinde mai multe tipuri de mobilități între universităţile europene partenere

Read more