Depunerea burselor pt semestrul I – 2019 – 2020

ANUNȚ BURSE PENTRU SEMESTRUL I 2019-2020

Pentru posibilele modificări sau informații suplimentarea consultați avizierele facultăților!

Depunerea cererilor pentru categoriile de burse *merit, performanță* se face în perioada 14 Oct – 04 Noi 2019, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor.

Cererile, împreună cu documentele justificative, după caz, se depun, pentru toate categoriile de bursă, la secretariatele facultăților, în intervalul programului pentru studenți, specific fiecărei facultăți.

Cererile de acordare bursă vor fi însoțite de un extras de cont, adică contul unde vor fi girați banii, ce trebuie sa corespundă persoanei în cauză, adică studentului care solicită cererea.

Pentru obţinerea bursei sociale, studenţii vor depune la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de declaraţia de venituri şi de actele justificative, până la data stabilită de comisia de burse.

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună dosarul cu următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:

a) adeverinţe cu veniturile nete totale lunare ale părinţilor sau soţului (soţiei) încadraţi în muncă şi, eventual, al studentului (studentei)/cupoanele de pensii/adeverinţe cu ajutorul de şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului sau ajutorul social de la Oficiul Forţelor d
Muncă sau cupoanele, pe ultimele trei luni, anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială;

b) adeverinţe de la Administraţia financiară, pe numele fiecărui membru al familiei, cu venitul net pe ultimele trei luni (sau net anual). Pentru cei din mediul rural, adeverinţe de la primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole în anul precedent (pentru student(ă), tată, mamă sau susţinători legali);

c) adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, învăţământ cu frecvenţă sau copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studenţilor care nu au îndeplinit vârsta de şcolarizare;

d) copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul, sau hotărâre de divorţ pentru studenţii cu părinţi divorţaţi;

e) copie după certificatul de căsătorie pentru studenţii căsătoriţi;

f) cupon/extras de cont bancar pentru alocaţii copii;

g) cupon/extras de cont bancar pentru alocaţii de plasament;

h) adeverinţă cu valoarea burselor acordate elevilor/studenţilor;

i) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (3) lit. b);

j) copia cărţii de identitate a solicitantului;

k) declaraţie pe proprie răspundere a veniturilor realizate de familia solicitantului;

l) cerere pentru acordarea bursei sociale;
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Actele justificative pentru obţinerea burselor de ajutor social se vor referi la ultimele trei luni, înainte de începerea semestrului pentru care se solicită bursă.

Documentele pentru fiecare categorie de bursă sunt menționate în Regulamentul http://www.ub.ro/files/R-05-16_5.4_4579-7.pdf.

Verifică site-ul facultății tale:

Inginerie (program secretariat 13:00 – 15:00):

Litere (program secretariat 13:00 – 15:00) :

Anunț important privind bursele de performanță/ merit  – SEM. I

 Acte necesare la dosarul de bursă socială SEM I

Științe (program secretariat 10:00 – 12:00) :

Documente necesare pentru acordarea burselor:

– Perioada depunere cereri pentru bursa de performanta/merit sau sociala

– Acte bursa sociala

– Declaratie venituri parinti (bursa sociala)

– Declaratie venituri student (bursa sociala)

– Cerere acordare bursa

Științe Economice (program secretariat 13:00 – 15:00) :

Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (program secretariat 13:00 – 15:00) : momentan doar la avizierul facultății

 776 total views,  7 views today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *