LS Bacau

Liga Studențească din

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

„O organizație mereu tânără!”

                Liga Studențească iși propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare. Având în vedere nivelul de pregătire al membrilor Ligii Studenţeşti, precum şi valorile acestei organizaţii (responsabilitate, profesionalism, onestitate, respect), putem prezenta mai multe motive pentru care o astfel de asociaţie îşi face necesară prezenţa în rândul studenţilor din Bacău:
  • Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei;
  • Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes;
  • Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură între aceştia;
  • Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tineri studenţi să se distingă prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi excelenţa profesională la nivel managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere);
  • Derularea unor programe, precum DNA-ul studenţesc, urmărind stoparea, pe cât posibil, a abaterilor de la valorile etice universitare, fie ele de orice gen: şpagă, trafic de influenţă, încălcare a drepturilor omului, abuz de putere, etc.
  • Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, priceperile si deprinderile studenţilor;
  • Contactul cu instituţii precum Primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, MECTS, ANST, etc. este menţinut permanent prin întâlniri între reprezentanţii acestora si reprezentanţii studenților, fiind aduse în discuţie probleme de orice natură care apar în viaţa studenţilor.
                 Astfel, putem spune că ASOCIAȚIA LIGA STUDENȚEASCĂ DIN UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU poate oferi şansa fiecărui student să devină o persoană responsabilă, autonomă şi capabilă să se integreze într-o societatea aflată într-o continuă schimbare.
                Indeplinirea misiunii ASOCIAȚIEI LIGA STUDENȚEASCĂ DIN UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, în colaborare la nivel naţional cu alte 64 de asociaţii de acest tip din ţară şi atingerea obiectivelor stabilite prin proiecte sau activităţi specifice se realizează prin utilizarea unui management performant de resurse umane. Acest mod de acţiune presupune implicarea unor oameni pregătiţi, care să coopereze permanent pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate şi să asigure viabilitatea pe termen lung a asociației.
                Integrarea fiecărui membru se face prin insistarea pe formarea şi educarea de deprinderi specifice muncii bazate pe proiecte, echipe, standarde sau, mai pe scurt, specifice întregii asociații.